Sản phẩm mới

Máy Thủy Bình

Máy thuỷ bình Leica NA320

define_rating: 2.5/5 (160 define_rating_total_vote)

Máy thủy bình Leica NA324

define_rating: 2.4/5 (148 define_rating_total_vote)

Máy thủy bình Leica NA332

define_rating: 2.6/5 (146 define_rating_total_vote)

Máy thủy bình Leica NA 720

define_rating: 2.6/5 (119 define_rating_total_vote)

PHỤ KIỆN ĐO ĐẠC

Kẹp sổ tay

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Sào Cac Bon

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Pin máy định vị GPS RTK ComNav T300

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Mia nhôm Invar 2m

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

HÃNG BỘ ĐÀM KENWOOD

Tai nghe máy bộ đàm Kenwood loại thẳng

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Tai nghe bộ đàm kenwood loại xoắn

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Tai nghe bộ đàm kenwood loại ống hơi

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Ăngten máy bộ đàm Kenwood TK 3178

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Máy Toàn Đạc

Máy toàn đạc Sokkia CX-55

define_rating: 2.1/5 (14 define_rating_total_vote)

Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica TS06

define_rating: 2.5/5 (248 define_rating_total_vote)

Máy toàn đạc Leica TS 03

define_rating: 2.7/5 (113 define_rating_total_vote)

Máy toàn đạc Leica TS 07

define_rating: 2.6/5 (111 define_rating_total_vote)

HÃNG BỘ ĐÀM ICOM

Tai nghe máy bộ đàm Icom loại xoắn

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Tai nghe máy bộ đàm Icom loại thẳng

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Ăng-ten máy bộ đàm Icom IC VHF

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Sạc pin máy bộ đàm Icom IC V80

define_rating: 2.6/5 (281 define_rating_total_vote)

Đối tác