HÃNG BỘ ĐÀM KENWOOD
Tập đoàn Kenwood thành lập năm 1946 tại Nhật Bản, là nhà sản xuất, phân phối máy bộ đàm, phụ kiện máy bộ đàm hàng đầu thế giới. Hiện nay, công ty Địa Long là đại lý phân phối chính thức các dòng máy bộ đàm, phụ kiện bộ đàm kenwood tại Việt Nam.

define_rating: 3.0/5 (6 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.8/5 (6 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.2/5 (6 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (6 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (19 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.7/5 (23 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (21 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (17 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.8/5 (19 define_rating_total_vote)

define_rating: 3.0/5 (24 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.9/5 (30 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.6/5 (25 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.8/5 (26 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.9/5 (27 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.6/5 (27 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.7/5 (31 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.3/5 (27 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.6/5 (54 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.7/5 (54 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.8/5 (45 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.4/5 (43 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.6/5 (51 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.5/5 (50 define_rating_total_vote)

define_rating: 2.7/5 (55 define_rating_total_vote)

Đối tác