HÃNG BỘ ĐÀM KENWOOD
Tập đoàn Kenwood thành lập năm 1946 tại Nhật Bản, là nhà sản xuất, phân phối máy bộ đàm, phụ kiện máy bộ đàm hàng đầu thế giới. Hiện nay, công ty Địa Long là đại lý phân phối chính thức các dòng máy bộ đàm, phụ kiện bộ đàm kenwood tại Việt Nam.
Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3207

define_rating: 3.0/5 (15 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 568 tại Đà Nẵng

define_rating: 2.6/5 (13 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000 tại Đà Nẵng

define_rating: 2.8/5 (11 define_rating_total_vote)

Xem
Tai nghe máy bộ đàm Kenwood loại thẳng

define_rating: 2.8/5 (12 define_rating_total_vote)

Xem
Sạc pin máy bộ đàm Kenwood TK 3178

define_rating: 2.6/5 (24 define_rating_total_vote)

Xem
Ăngten máy bộ đàm Kenwood TK 3178

define_rating: 2.4/5 (25 define_rating_total_vote)

Xem
Tai nghe bộ đàm kenwood loại xoắn

define_rating: 2.5/5 (24 define_rating_total_vote)

Xem
Tai nghe bộ đàm kenwood loại ống hơi

define_rating: 2.2/5 (22 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Kenwood TK U100

define_rating: 2.4/5 (31 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm KenWood TK 3206

define_rating: 2.5/5 (30 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Kenwood TK 3107

define_rating: 2.9/5 (31 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Kenwood TK 3000

define_rating: 2.4/5 (30 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Kenwood TK 309

define_rating: 2.8/5 (35 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

define_rating: 2.8/5 (32 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Kenwood TK 3290

define_rating: 2.7/5 (34 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 720

define_rating: 2.7/5 (32 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 307

define_rating: 2.4/5 (32 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood KNB- 29N

define_rating: 2.3/5 (33 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood TK-3206

define_rating: 2.8/5 (25 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood KNB- 15A

define_rating: 2.8/5 (26 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood TK-307

define_rating: 2.6/5 (28 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood TK-720

define_rating: 2.8/5 (28 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood KNB- 88

define_rating: 2.6/5 (29 define_rating_total_vote)

Xem
Pin Máy Bộ Đàm Kenwood KNB- 63L

define_rating: 2.6/5 (30 define_rating_total_vote)

Đối tác