HÃNG BỘ ĐÀM KENWOOD
Tập đoàn Kenwood thành lập năm 1946 tại Nhật Bản, là nhà sản xuất, phân phối máy bộ đàm, phụ kiện máy bộ đàm hàng đầu thế giới. Hiện nay, công ty Địa Long là đại lý phân phối chính thức các dòng máy bộ đàm, phụ kiện bộ đàm kenwood tại Việt Nam.
Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 318

define_rating: 2.3/5 (20 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 608

define_rating: 2.5/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 689

define_rating: 2.5/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3207s

define_rating: 2.4/5 (18 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 216

define_rating: 2.4/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 2107

define_rating: 2.1/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 2207

define_rating: 2.6/5 (20 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3107S

define_rating: 2.4/5 (16 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 100

define_rating: 2.4/5 (20 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3178

define_rating: 2.3/5 (18 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK U500

define_rating: 2.5/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 308

define_rating: 2.8/5 (23 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 690

define_rating: 2.3/5 (19 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3307

define_rating: 2.6/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 340

define_rating: 2.8/5 (21 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 2307

define_rating: 2.8/5 (24 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK F6

define_rating: 3.0/5 (22 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3198

define_rating: 2.4/5 (19 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 360

define_rating: 2.5/5 (24 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 510

define_rating: 2.8/5 (19 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3508

define_rating: 3.1/5 (22 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 390

define_rating: 2.7/5 (17 define_rating_total_vote)

Xem
Pin máy bộ đàm Kenwood TK 3107

define_rating: 2.2/5 (14 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK P701

define_rating: 2.7/5 (21 define_rating_total_vote)

Đối tác